ԹեոԼաբ

Աստվածաբանական մարդաբանություն

Քրիստոնեական մարդաբանության մասին ուսմունքն ստեղծել և զարգացրել են Եկեղեցու Հայրերը՝ դեռ վաղ քրիստոնության շրջանից՝ հենվելով աստվածաշնչյան և ավետարանական մարդաբանական ուսուցումների վրա:
Քրիստոնեական մարդաբանության գլխավոր նպատակն է օգնել մարդուն գիտակցելու և զգալու իրեն Աստծո կողմից ստեղծված արարած՝ Նրա պատկերով և նմանությամբ, բացահայտելու երկրային կյանքի նպատակը, ուղղորդելու նրան դեպի հոգևոր ոլորտներ, միացնելու Արարչի հետ:
Մարդն արարչության թագն է, այս աշխարհի գոյության իմաստը: Մարդը միակ արարածն է, որ միացնում է հոգևոր (աներևույթ) և մարմնավոր (երևելի) աշխարհները: Աստվածաբանությունը մարդաբանական կազմության մասին ունի երկու տեսակետ. դրանք են երկմաս՝ մարմին և հոգի (դիխոտոմ) և եռամաս՝ մարմին, հոգի և ոգի կամ միտք (տրիխոտոմ) կազմություն: Հայ աստվածաբանական մտքին հարազատ է մարդու եռամաս կազմության գաղափարը: Հավատարիմ մնալով վերոնշյալ ավանդույթին՝ «ԹեոԼաբ»-ը ստեղծել է հարթակ հայ քրիստոնեական մարդաբանությանը վերաբերող թարգմանությունների, հոդվածների ու էսսեների համար:

Theme: Overlay by Kaira