ԹեոԼաբ

Այս բաժնում «ԹեոԼաբ» գիտավերլուծական կենտրոնը ներկայացնում է ընդհանրապես քրիստոնեության և, մասնավորապես, Հայ Առաքելական Եկեղեցու առջև ծառացած ժամանակակից մարտահրավերները, դրանց բնույթը, դասակարգումը, դրանց նկատմամբ եկեղեցու որդեգրելիք դիրքը։ «ԹեոԼաբ»-ի ուսումնասիրության բաղադրիչներն են եկեղեցաբանությունը, մասնավորապես, «անեկեղեցի» քրիստոնեություն և «ազգային եկեղեցի» հասկացությունների քննությունը՝ ակադեմիական և գիտահանրամատչելի մակարդակներում։

Ջատագովական/հակաճառական աստվածաբանության շրջանակներում ներկայացվում են ինչպես գիտական ուսումնասիրություններ՝ ջատագովական/հակաճառական ժանրի օրենքների և գրական հնարքների, բառապաշարի, լսարանի պատմական կոնտեքստուալացման վերաբերյալ, այնպես էլ արդի ջատագովական/հակաճառական բառապաշարի, էթիկայի, գրական հնարքների, խնդրի սահմանման, լսարանի, ընդդիմախոսի, հանրայնացման վերաբերյալ։ Պոստմոդեռնի դարում քրիստոնեության ջատագովության վեկտորը միջդավանական խնդիրներից կտրվում և ավելի շատ ուղղվում է պոստէզոթերիկային, թաքնագիտությանը, մոգության և սնահավատության հանրայնացմանը, աշխարհականության (սեկուլյարիզմի) փիլիսոփայությանը, աթեիզմին և քննարկում է այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են եկեղեցու ավանդույթի ջատագովության նոր ձևերը, գիտության և քրիստոնեության փոխհարաբերության նոր փուլից բխող բազմաթիվ հարցերի նկատմամբ եկեղեցու արձագանքը, ազատության իմաստի շուրջ շահարկումները, և այլն։

Ջատագովության/հակաճառության հիմքում երկխոսությունն է, սեփական ավանդույթի և դիրքորոշման ճշմարիտ մատուցումն ընդդիմախոսին։ Այդու, «ԹեոԼաբ»-ի գիտական օրակարգի կարևորագույն մասն է էկումենիկ աստվածաբանությունը՝ ընդգրկելով թեմատիկ լայն սանդղակ՝ էկումենիզմի պատմական զարգացումից մինչև էկումենիկ որոշումների պրակտիկ կիրառություն։

XIX-XX դարերում ոչ միայն փիլիսոփայության, այլ նաև քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ գոյության խնդիրը քննարկման կարևոր հարցերից էր: Այս շրջանում գոյության երևույթի ուսումնասիրությունը դառնում է էքզիստենցիալ (գոյաբանական) աստվածաբանության լրջագույն խնդիրներից մեկը: Էքզիստենցիալիզմի հայր է համարվում դանիացի աստվածաբան — փիլիսոփա Սյորեն Կյերկեգորը (1813-1855 թթ.): Անհրաժեշտ է նշել, որ Կյերկեգորը միայն քրիստոնեական էքզիստենցիալիզմի հիմնադիրը չէ: Մի շարք էքզիստենցիալիստ փիլիսոփաներ իրենց գոյության փիլիսոփայությունը ձևավորեցին՝ հիմնվելով Կյերկեգորի գոյաբանության վրա:

Կարդալ ավելին․․․

Ինչպես պատերազմագիտության (պոլեմոլոգիայի), այնպես էլ աստվածաբանության շրջանակներում պատերազմ երևույթը չի քննարկվում միայն իր ավանդական հասկացողության մեջ, այն է՝ բախում, ընդհարում ազգերի կամ պետությունների միջև: Պատերազմը դիտվում է նաև որպես ցանկացած տեսակի բախում ու ընդհարում՝ վերագրելով այն մարդկային բնությանը՝ որպես կյանքի անբաժանելի և անխուսափելի երևույթ ու բնականոն ապրելակերպ: Պատերազմի նկատմամբ նման մոտեցումը բնորոշ է XIX-XX դարերի փիլիսոփայա-աստվածաբանական մտածողությանը:

Կարդալ ավելին․․․

Theme: Overlay by Kaira